to znowu ja

Temat: Ciepło właściwe wody
:P Też nie masz większych problemów, wakscje są... (no może jeszcze ie dla mnie bo sesja ale już niedługo :-) ). A co do zmiany ciepła to nie mam tabel fizycznych ... pewnym sensie substancją niezwykłą i niektóre jej właściwości nie zawsze są takie jakby to wynikało bezpośrednio z budowy fizycznej czy chemicznej.. teraz juz wszystko wiem :E xD
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=487309Temat: Akumulator ciepła, ciepło „na potem”
Ciepło właściwe (swoiste) substancji. Wszelkie substancje różnią się między sobą wieloma parametrami fizycznymi – co w zupełności jest zrozumiałe, bo wynika to z ich odmiennej „konstrukcji” na poziomie atomowym. Istotnym parametrem je identyfikującym jest ich ciepło właściwe. To taka ilość ciepła, która wprowadzona do danej substancji pozwala na wzrost jej temperatury o jeden stopień (C lub K). Co z tego wynika? Ano sporo! Bo jakby tak znaleźć substancję o bardzo wielkim cieple właściwym – to niewiele tej substancji (w kg lub cm3) mogłoby pomieścić bardzo dużo ciepła! Na magazyn – idealnie! Zajrzyjmy więc do jakich tabel i zobaczmy co „mogą” znane substancje… Beton 880 J/kg*K Cegła 880-920 J/kg*K Drewno (dąb) 2 400 J/kg*K Ziemia (sucha, piasek, krzemionka) 880 J/kg*K Szkło 840 J/kg*K Żelazo (stal) ... łeb”. No – i tak się składa, że jest powszechnie dostępna! Tak właśnie jest, że właśnie woda stanowi idealny materiał do przechowywania dużych ilości ciepła w małej swojej objętości! Ale natura już dawno to odkryła i właśnie dlatego na wodzie oparła… istnienie życia! Tyle, że samo ciepło właściwe nie wystarcza. To tylko sprawa „pojemności” akumulatora. A co z innymi jego właściwościami? Zdolnością do ładowania i rozładowania? Tu istotna jest zdolność do szybkiego przekazywania/pobierania tego ciepła. (zwykle zwana „lambdą” materiału). W dębowym klocku da się zmieścić naprawdę sporo ciepła! Tyle tylko, że „wkładanie i wyjmowanie” tego ciepła z takiego klocka trwa bardzo długo, bo on szybko nagrzewać się i oziębiać „nie lubi”! (ta lambda). Za to woda radzi sobie z tym problemem zupełnie dobrze. W efekcie… Jeżeli chcemy akumulować ciepło, dużo ciepła – to jedynym uzasadnionym ekonomicznie sposobem jest postawienie sporego baniaka na wodę. Taki baniak może sprawować funkcje i akumulatora i bufora . Aby go (tego ciepła) nie tracić – należy taki baniak dobrze termoizolować. Bufor wodny omawiany jest w osobnym wątku. Adam M.
Źródło: forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=11396


Temat: Akumulator ciepła, ciepło „na potem”
tej przemiany, nazywana ciepłem utajonym lub ciepłem przemiany. Ilości tego ciepła dla wody są bardzo duże w porównaniu z innymi substancjami. tablicowe dane wody: Ciepło właściwe lodu (0°C) 2 095 J/(kg*K) Ciepło topnienia (krzepnięcia) 334 000 J/kg Ciepło właściwe wody 4 187 J/(kg*K) Ciepło parowania (skraplania) 2 257 000,1 J/kg Gęstość wody w 4°C 999,979 kg/m3 Dla porównania podaję ciepło właściwe różnych znanych substancji (dane tablicowe). Substancja cp ... Pleksi 1380 Drewno (dąb) 1500 Papier 1500 Guma 1600 Asfalt 1680 Polietylen 1700 Korek 1800 Z danych liczbowych zawartych w powyższej tabeli bardzo wyraźnie widać, że ogrzanie jednego kilograma wody wymaga znacznie więcej energii, niż ogrzanie kilograma którejkolwiek innej substancji (poza helem!) z tej tabeli. Inaczej mówiąc - jeżeli porównamy masę np. litych cegieł i wody podgrzanych taką samą porcją energii o tyle samo stopni, to okaże się, że masa cegieł będzie niemal pięciokrotnie większa! Lub - cegła ma pięciokrotnie mniejszą pojemność cieplną. To dlaczego ceglane domy nie pokazują praktycznie tej tablicowej właściwości? Wszyscy wiedzą, że lita cegła jest "zimna"!...
Źródło: forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=11396


Temat: 5W30 - syntetyk czy półsyntetyk?
Co do jednego nie ma żadnych wątpliwości. Odpowiedni olej syntetyczny jest najlepszy. W tekście z linku 1 można znaleźć tablicę nr 8 - Porównanie właściwości olejów mineralnych, półsyntetyczny i syntetycznych - ... Anti Wear) leży adsorpcja fizyczna, zaś dodatki przeciwzatarciowe działają przy przeciążeniach układu, stąd ich nazwa EP (Extreme Pressure - wysokie naciski). Ciepło tarcia, generowane w zwiększonej ilości przy przeciążeniu węzła, aktywizuje...
Źródło: volvoforum.pl/viewtopic.php?t=12000


Temat: Doświadczalne sprawdzanie słuszności prawa Joulea-Lenza
I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA 1. Prawo Joulea-Lenza. Wiemy z doświadczenia, że prąd elektryczny płynąc przez przewodnik wydziela w nim ciepło. Elektronowa teoria budowy materii tłumaczy to zjawisko w ten sposób, że w ... na ciepło w czasie t, jest równoważna pracy prądu: przy czym wiemy, że praca to zmiana energii wewnętrznej przewodnika: gdzie W=0 ponieważ przewodnik jest nieruchomy. Z tego wynika, że praca przechodzi w ciepło wydzielone. Możemy więc zapisać: gdzie k w układzie SI jest równe 1. Prawo Joulea-Lenza: Ilość ciepła wydzielonego w wyniku przepływu prądu przez przewodnik jest proporcjonalna do natężenia tego prądu, czasu jego przepływu oraz spadku napięcia na końcach przewodnika (różnicy potencjału). 2. Zasada bilansu cieplnego. W izolowanym układzie ciał ilość ciepła oddanego przez jedno ciało jest równa ciepłu pobranemu prez drugie ciało. Ilość ciepła które musi zaabsorbować ciało aby zwiększyć swoją temperature zależy od: wprost proporcjonalnie od masy ciała przyrostu temperatury ciała współczynnika ciepła właściwego Ciepło właściwe informuje nas ile ciepła należy ... stoperem waga laboratoryjna termometr laboratoryjny spirala obwód elektryczny 3. Rysunek: 4. Realizacja techniczna: Prawo Joulea-Lenza sprawdzam wykorzystując fakt iż ciepło które odda prąd elektryczny przepływający przez spiralę zanurzoną w wodzie będzie równy ciepłu pobranemu przez wodę w kalorymetrze co opisuje zasada bilansu cieplnego. Doświadczenie to sprowadza się do sprawdzenia czy ciepło wydzielone na spirali jest równe ciepłu pobranemu przez wodę. III. POMIARY ... czasu (t) na przyrządach pomiarowych mierzymy temperaturę wody (Tik) 2. Tabela pomiaru Lp m0 mk m=mk -m0 T0 Tk DT=Tk-T0 U I t 1 2 3 4 5 IV. OPRACOWANIE WYNIKÓW 1. Obliczam ciepło wydzielone (oddane) na spirali na podstawie prawa Joulea-Lentza. 2. Obliczam ilość ciepła pobranego przez wodę. 3. Porównuje ciepło oddane przez obwód elektryczny z ciepłem pobranym przez wodę. Ciepło oddane przez obwód elektryczny i ciepło pobrane przez wodę powinny być bardzo zbliżone, ale nie będą takie same gdyż wszystkie wykonywane pomiary będą obarczone błędami pomiarowymi. Niepewności pomiaru poszczególnych wielkości fizycznych ... niepewność pomiaru czasu wynosi 0,01s, DU, niepewność pomiaru napięcia wynosi 0,1V, DI, niepewność pomiaru natężenia wynosi 0,1A, Niepewność pomiaru ciepła oddanego przez spirale Niepewność pomiaru ciepła pobranego przez wodę Wartość ciepła oddanego przez spiralę z uwzględnieniem niepewności pomiarowej jest równa: Wartość ciepła pobranego przez wodę z uwzględnieniem niepewności pomiarowej jest równa: V. WNIOSKI Doświadczenie potwierdza twierdzenie Joulea-Lenza jeżeli ciepło oddane przez spiralę będzie równe ciepłu pobranemu przez wodę. W celu zwiększenia dokładności pomiarów: nie wlewamy do kalorymetru zbyt dużej ilości wody gdyż ze względu na dużą wartość ciepła właściwego wody różnice w jej ... wymiany ciepła kalorymetru z otoczeniem (niewielkie) czasu reakcji obserwatora posługiwania się przybliżonymi wartościami (np. ciepła właściwego)
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=1419


© 2009 to znowu ja - Ceske - Sjezdovky .cz. Design downloaded from free website templates